Number of the records: 1  

On : roku 2004

  1. Onroku 2004
    ...Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR započal se záchranou genofondu v Praze.
Number of the records: 1  
Record „On : roku 2004“ updated: