Number of the records: 1  

On : 12. června 1334

  1. On12. června 1334
    ...V Praze byla duchovenstvem a lidem pražským velkolepě uvítána Blanka z Valois, manželka markraběte Karla, dědice Království českého.

    Books

    • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 71-72
Number of the records: 1  
Record „On : 12. června 1334“ updated: