Number of the records: 1  

On : 6. ledna 1347

 1. On6. ledna 1347
  ...Karel IV. byl slavnostně uvítán v Praze českým panstvem, pražskými měšťany a vysokými církevními hodnostáři po návratu z ciziny jako opravdový král, nejen český, ale i římský.
  See also prosinec 1346 - O vánocích se Karel IV. vydal v převlečení za panoše na cestu z Lucemburska (přes Švábsko, Bavorsko a Horní Falc) do Čech.

  Books

  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 110
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 43
Number of the records: 1  
Record „On : 6. ledna 1347“ updated: