Number of the records: 1  

Subject h. : inscenace

 1. Subject h.inscenace
  Otherscénické umění
  scénografie
  jevištní výtvarník
  kostýmní návrhář
  DescriptonUvedení hry na scénu, z hlediska výtvarné tvorby divadelní výprava spíše než výzdoba (ve 20. st. předmět zvláštního oboru - jevištního výtvarnictví); zahrnuje zejména kulisy, scénické dekorace, rekvizity, kostým, masku, způsob a barvu osvětlení.
  Inscenace je součástí scénografie, jež se od antiky vyvíjí ve vzájemných souvislostech s dobovou architekturou divadla (především vztah jeviště a divadla), s tendencemi divadelního umění i výtvarného dění (slohu) a zasahuje do příbuzných oblastí. Tak se od středověku uplatňuje v přípravě náboženských her i světských slavností, od renesance alegorických průvodů s vozy nebo vjezdů panovníků do měst s triumfálními branami a živými obrazy, ohňostrojů, vodních přístrojů, masek a konečně katafalků pro smuteční obřady (viz. castrum Doloros). Na návrzích se podíleli přední malíři a architekti, často z dvorského okruhu.
  Dnes se scénografie rozčleňuje hlavně na divadelní, filmovou a televizní; zasahuje do inscenací příležitostných slavností, sportovních her apod.
  Avantgardní jevištní výtvarnictví vychází z úsilí o sjednocení divadelního prostoru na různém technickém základu a v tvorbě scény se odklání od kulis ve prospěch náznaků a barevně-světelné hybné formy.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 88, 47, 187

  Note

   U nás v tomto vývoji sehráli od poč. 20. let významnou roli výtvarníci a scénografové různých stylů, zejména V. Hofman, F. Kysela, J. Čapek, A Waschman, B. Feuerstein. J. Wenig, F. Zelenka, E. Milén, F. Muzika, F. Tröster, M. Kouřil, na Slovensku L. Fulla.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : inscenace“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.