Number of the records: 1  

On : 24. června 1321

  1. On24. června 1321
    ...Vydána listina na hradě Tetíně jeho majitelem Štěpánem z Tetína, který založil či převedl podle emfyteutického práva vsi Dušníky, Dubenec, Rosovice, Kytín, Dobříš, Knín a Libčice.

    Books

    • Starý Marek; Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo; s. 27
Record „On : 24. června 1321“ updated: