Number of the records: 1  

On : 1. srpna 1293

 1. On1. srpna 1293
  ...Datována listina s první známou zmínkou o Toušeni, vydaná jménem královny Jitky (Guty), dcery římského krále Rudolfa I. Habsburského a manželky českého krále Václava II., která nepřímo potvrzovala, že Toušeň tehdy patřila k věnným statkům českých královen..
  NoteListina se nedochovala, pouze její opis.
  See also 6. ledna 1334 - Český král Jan Lucemburský potvrdil opisem platnost původní listiny královny Jitky.

  Books

  • Králík Jan; Lázně Toušeň v listinách a kronikách; První tisk z nevydaných rukopisů; 2002; s. 8
cccs
Number of the records: 1  
Record „On : 1. srpna 1293“ updated: