Number of the records: 1  

On : 21. července 1971

  1. On21. července 1971
    ...Nařízením vlády ČSR na základě § 4 Zákona o kulturních památkách bylo historické centrum Prahy prohlášeno za památkovou rezervaci.

    Books

    • Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975; s. 6, 28-29
Number of the records: 1  
Record „On : 21. července 1971“ updated: