Number of the records: 1  

On : 24. ledna 1634

  1. On24. ledna 1634
    ...Císař vydal generálu Gallasovi rozkaz zatknout nebo zabít generalissima Albrechta z Valdštejna.
    See also 18. února 1634 - Vydán vídeňský patent, jímž byl Albrecht z Valdštejna prohlášen za rebela a zrádce.

    Books

    • Souček Ludvík; Kdo byl kdo; II.; 1981
cccs
Number of the records: 1  
Record „On : 24. ledna 1634“ updated: