Number of the records: 1  

  1. Title Blažkov (Žďár nad Sázavou, Česko : hrad)

    Sources

      neznámý autor; Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsku. In: Archaeologie historica 19; 1994, s. 121-151
Number of the records: 1  
Record „“ updated: