Number of the records: 1  

On : roku 1986

  1. Onroku 1986
    ...V Praze poprvé vyjely článkové tramvaje KT8D5.
    See also roku 2013 - V Praze naposledy vyjely tramvaje KT8D5.

    Books

    • Fojtík Pavel; 140 osobností, událostí a zajímavostí z historie pražské MHD; 2015; s. 55
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1986“ updated: