Number of the records: 1  

On : roku 1984

  1. Onroku 1984
    ...V Praze byla otevřena visutá lávka pro pěší spojující Troju s Císařským ostrovem.
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1984“ updated: