Number of the records: 1  

On : roku 1951

  1. Onroku 1951
    ...V Praze byl uveden do provozu Švermův most (dnešní Štefánikův most) přes Vltavu.
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1951“ updated: