Number of the records: 1  

On : roku 1872

  1. Onroku 1872
    ...V Praze byl uveden do provozu Železniční (Vyšehradský) most přes Vltavu.
    NoteJednalo se o jednokolejný most z Harkotovy továrny v Porýní o pěti polích a rozpětí každého pole 55,89 metrů.
    See also roku 1872 - V Praze byla uvedena do provozu spojovací trať ze smíchovského Západního nádraží vedoucí přes nádraží Františka Josefa na Hrabovku.
    See also 30. září 1901 - Ráno projel po starém Železničním mostě v Praze poslední vlak.
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1872“ updated: