Number of the records: 1  

On : roku 1602

  1. Onroku 1602
    ...V Praze byl vysvěcen kostel Panny Marie Andělské.
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1602“ updated: