Number of the records: 1  

On : 5. března 1873

  1. On5. března 1873
    ...Hrabata Zdeněk Kinský a Bedřich Kollman získali koncesi na vybudování první tratě koněspřežné tramvaje "koňky" v Praze.
    See also 26. leden 1885 - Zemřel podnikatel v oboru městské hromadné dopravy Bernard Kollmann, zakladatel pražské koněspřežné tramvaje.
    See also 5. ledna 1932 - Zemřel Zdeněk hrabě Kinský z Vchynic a Tetova.
Number of the records: 1  
Record „On : 5. března 1873“ updated: