Number of the records: 1  

Subject h. : památková zóna

 1. Subject h.památková zóna
  DescriptonÚzemí sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek. Historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty.

  Citation source

  • Kaigl Jan; Památkový zákon; 2004; s. 13
  • Kuča Karel; Novostavby v památkově chráněných sídlech; 2004; s. 16-17, 59-69
  Related event

  1. července 1996 - Bojiště u Hradce Králové bylo vyhlášeno za památkovou zónu.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : památková zóna“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.