Number of the records: 1  

Subject h. : náhrobník

 1. Subject h.náhrobník
  DescriptonNáhrobní deska, kamenná, výjmečně kovová kryjící hrob v podlaze nebo ve zdi kostela s nápisem označujícím zemřelého a datem jeho skonu, zhusta s reliéfem zobrazujícím zemřelého (klečí-li před křížem, jde o epitaf) popřípadě jeho znak.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 137
  • Šafránek Břevnovský Josef; Sušice a okolí; 1993; s. 38
  Links to another records
  (1) - Monuments
  (1) - Object
  (3) - Village

  Note

   Náhrobníky s figurální výzdobou jsou příznačné pro období pozdní gotiky a zvláště renesance.
   Od josefínského zákazu pohřbívání v městech byly náhrobníky zrušených hrobů různě přemísťovány jako památníky.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : náhrobník“ updated: