Number of the records: 1  

Subject h. : morový sloup

 1. Subject h.morový sloup
  DescriptonKamenný památník, příznačný pro období baroka u nás a byly zřizovány po morových epidemiích zpravidla v podobě sloupu se sochou Panny Marie, ale někdy také s božskou trojicí, později i se sv. Janem Nepomuckým na vrcholu, dole se sochami místních patronů a světců - ochránců před morovou ranou (Rochus, Rozálie, Šebestián ap.), často v nápise s prosbou o ochranu před válkou, ohněm a morem.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 134, 193, 194
  Related term
  architektura (II.)
  Links to another records
  (1) - Monuments
  (1) - Chateau
  (28) - Village
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : morový sloup“ updated: