Number of the records: 1  

Subject h. : mnišské řády

 1. Subject h.mnišské řády
  Othermonastické řády
  DescriptonOznačení pro duchovní řády, vzniklé ve starokřesťanském období a dále v prběhu 6-13. st. ke společnému způsobu duchovního života v odloučenosti. Řídí se některou řeholí (viz. řády) a zvláštními pravidly. Předchůdci jsou křesťanští poustevníci (anachoreti a ermité), žijící asketicky na poušti v Egyptě; částečně se združovali a pronikly do Evropy. Zakladatelem východního, cenobitského mnišství v klášterním společenství je sv. Basil Veliký (kolem 330-379), který pro ně vypracoval předpisy, považované za druh řehole.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991

  Note

   Členové mužských řádů, mniši, se dělí na kněze a laické bratry, konvrše.
   Členky ženských řádů s přísnou klausurou, obecně řeholní sestry se dělí na sestry chórové a laické.
   Základní řeholní oděv mužského řádu: hábit různé barvy, zpravidla opatřený kapucí se škapulířem, cingulem, případně opaskem; u cisterciáků je doplněn chórovým pláštěm, u opata mozettou; u žen jsou pravidlem závoje.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : mnišské řády“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.