Number of the records: 1  

On : roku 1754

 1. Onroku 1754
  ...Marie Terezie nařídila první sčítání obyvatel.
  See also 26. dubna 1751 - Císařovna Marie Terezie vydala nový zákon o lichvě.
  See also 1. června 1752 - Marie Terezie nařídila pěstování morušových stromů.
  See also 22. července 1765 - Marie Terezie zrušila městům právo hrdelní a ustanovila 24 městských soudů.
  See also roku 1770 - Proběhlo druhé sčítání obyvatel spolu s domy a dobytkem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
  See also 13. srpna 1775 - Marie Terezie vydala robotní patent.
  See also v lednu 1777 - Marie Terezie schválila návrch na parcelaci dominikálních dvorů, tzv. raabizaci.

  Books

  • Macků František; Hlásná Třebaň 1000 - 2000; 2000; s. 41
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1754“ updated: