Number of the records: 1  

On : 6. června 1894

  1. On6. června 1894
    ...Lindleyův projekt na stavbu kanalisace byl postoupen c. k. místodržitelství v Praze.
    See also roku 1888 - V Praze založena městská Kanalisační kancelář, v jejímž čele stanuli inženýři Josef Václavek a Vincenc Ryvola.

    Books

    • Palas Jan; O historii pražské kanalisace se zvláštním zřetelem k čistící stanici v Bubenči; 1998; s. 9
Number of the records: 1  
Record „On : 6. června 1894“ updated: