Number of the records: 1  

On : roku 1888

 1. Onroku 1888
  ...V Praze založena městská Kanalisační kancelář, v jejímž čele stanuli inženýři Josef Václavek a Vincenc Ryvola.
  See also 21. dubna 1894 - Městská rady Prahy přijala Lindleyův (stavební rada Sir Ing. Wiliam Heerlein Lindley) projekt na stavbu kanalisace.
  See also 2. května 1894 - Sbor obecních starších Prahy přijala Lindleyův projekt na stavbu kanalisace.
  See also 6. června 1894 - Lindleyův projekt na stavbu kanalisace byl postoupen c. k. místodržitelství v Praze.
  See also v lednu 1895 - C. k. místodržitelství vydalo povolení ke stavbě kanalisace v Praze.
  See also 13. června 1901 - Na stavbu kanalisačního kanálu v Praze zavítal císař František Josef I.
  See also 9. září 1901 - Byla zahájena výstavba pražské čistírny odpadních vod v Bubenči (stavitel Quido Bělský).
  See also roku 1905 - V Praze byla dokončena stavba čistírny odpadních vod.
  See also 27. června 1906 - V Praze slavnostně zahájen roční zkušební provoz čistírny odpadních vod.
  See also 11. června 1907 - Úředně zkolaudována čistírna odpadních vod v Bubenči.
  See also roku 1926 - V Praze byla ing. Maděrou zřízena laboratoř pro výzkum splašků, kalů a působení jich na řeku.
  See also roku 1927 - Začala historicky první intensifikace pražské čistírny odpadních vod.
  See also roku 1966 - V Praze na Císařském ostrově byla uvedena do provozu Ústřední čistírna odpadních vod.
  See also 26. dubna 1991 - Stará čistírna odpadních vod v Praze - Bubenči byla z iniciativy Českého svazu ochránců přírody z Prahy 7 prohlášena za kulturní památku.
  See also roku 1992 - Ze skupinky nadšenců vznikla Nadace ekotechnického muzea s cílem podporovat záchranu technických památek v Česku.

  Books

  • Palas Jan; O historii pražské kanalisace se zvláštním zřetelem k čistící stanici v Bubenči; 1998; s. 8
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1888“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.