Number of the records: 1  

On : roku 1914

  1. Onroku 1914
    ...Vltava přestala být jedinou zásobárnou pitné vody pro Prahu.
    NotePraha začala využívat jizerskou vodu z Káraného.

    Books

    • Palas Jan; O historii pražské kanalisace se zvláštním zřetelem k čistící stanici v Bubenči; 1998; s. 6
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1914“ updated: