Number of the records: 1  

On : roku 1067

 1. Onroku 1067
  ...Zemřel biskup Šebíř.
  NotePohřben byl ve Svatovítské bazilice.
  See also roku 1031 - Kaplan knížete Oldřicha Šebíř byl dosazen na biskupský stolec a vysvěcen.
  See also roku 1039 - Biskup Šebíř se účastnil společně s knížetem Břetislavem válečného tažení do Polska.
  See also roku 1928 - Při dostavbě katedrály sv. Víta byl otevřen hrob biskupa Šebíře.

  Books

  • Kolektiv autorů; Pražský hrad; roč. 8./III.; programový čtvrtletník; 2002; s. 13
cccs
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1067“ updated: