Number of the records: 1  

Subject h. : komemorativní umění

 1. Subject h.komemorativní umění
  DescriptonSouhrné označení pro umění všech druhů připomínající památku zesnulých i význam současníků, v užším smyslu veškeré umění zvané funerální s funkcí uchování tělesných pozůstatků i památky, podmíněné druhem kultu mrtvých, představami o posmrtném životě i způsobem pohřbívání, jež zahrnuje vybavení pohřebiště, obětní předměty, monumentální funerální stavby (např. pyramidy, náhrobky, mauzolea, pohřební kaple různého typu, kostnice), v případě mučedníků martyria, dále všechny druhy uren, rakví i náhrobníků, podobizny (fujjumské portréty), pohřební štíty, korouhve i castra doloris, posmrtné masky a konečně epitafy. V širším smyslu veškeré typy sakrálních i světských památníků vytvářených k oslavě osobnosti, ideje (srovnej apoteóza), skupin nebo událostí včetně památníků na bojištích, osvobození apod.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 105-106
  Related term
  umění
  Links to another records
  (6) - Heslář
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : komemorativní umění“ updated: