Number of the records: 1  

Subject h. : hrnčířský kruh

 1. Subject h.hrnčířský kruh
  DescriptonZařízení k vytáčení hliněných nádob, v Evropě užívané od mladší doby železné, přístroj hrnčířů a džbánkařů, pozůstávající ze dvou kotoučů na svislém hřídeli. Dolním se uvádí kruh nohama do pohybu, na horním se přitom rukama vytváří, vytahuje nádoba, volně nebo pomocí přiložené šablony.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 81, 113
  Related term
  nástroje
  Links to another records
  (1) - Heslář
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : hrnčířský kruh“ updated: