Number of the records: 1  

Corporation : Česká královská komora, Královská komora

 1. CorporationČeská královská komora
  Other titlesČeská komora ; Rada komory královské
  DescriptonÚřad zřízený Ferdinandem I., byl nezávislý na vlivu stavů a měl pod kontrolou správu královských financí. Roku 1527 zřízen v Praze pod názvem Rada komory královské, zkráceně Česká komora. Šlo o nový typ úřadu zcela byrokratického charakteru, který byl obsazován jen králem placenými úředníky, kteří byli odpovědní jemu a nikoli stavovské obci. Někteří z nich nebyli ani Češi. Ferdinand vycházel z názoru, že organizovat správu královských příjmů a výdajů náleží výhradně králi bez ohledu na stavy a pokusil se upravit věc jednotně pro celou Českou korunu (tedy Čechy, Moravu, Slezsko a Lužici). Nový úřad nebyl pochuti stavům, kteří roku 1547 marně protestovali, aby byla Komora obsazována českými úředníky a aby nejvyšší mincmistr nepodléhal Komoře.
  Česká komora byla zrušena za vlády Marie Terezie roku 1745, kdy její agendu nakrátko převzalo české místodržitelství. Od roku 1749 správu finančních záležitostí převzaly v jednotlivých zemích českého království tzv. královské reprezentace s komorou.

  History

  • r. 1527 - zřízen úřad
  • r. 1745 - zrušen úřad

  Note

  • Fakticky byla Česká komora pod dohledem Dvorské komory, která se starala o přehled financí a finanční kontrolu ve všech zemích pod vládou Habsburků. Ve významných záležitostech se Česká komora musela nejprve dohodnout s dvorskou komorou, dávat jí zprávy, dostávat od ní předpisy atd. Po formální stránce však byla Česká komora nejvyšším úřadem finanční správy České koruny. Roku 1608 se stavové neúspěšně pokusili zbavit Českou komoru závislosti na Dvorské. Jistou dobu ještě post funkce prezidenta České komory navrhovala králi česká Dvorská kancelář, ale později tak činí Dvorská komora.
Number of the records: 1  
Record „Corporation : Česká královská komora, Královská komora“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.