Number of the records: 1  

Subject h. : baba (I.)

  1. Subject h.baba (I.)
    DescriptonNázev pravěkých (eneolitických) a raně historických figurálních stél z východní Evropy a Sibiře, ze skytské oblasti při Černém moři, ale také z Kazachstánu, Altaje a Mongolska. Hrubě otesané antropomorfní plastiky představovaly náčelníky nebo sloužily kultu mrtvých.

    Citation source

    • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 25
cccs
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : baba (I.)“ updated: