Number of the records: 1  

Subject h. : arkádová soustava

 1. Subject h.arkádová soustava
  DescriptonArchitektonický kompoziční útvar, nahrazující plně zdivo systémem otevřených oblouků na sloupech nebo pilířích. Charakteristické pro římskou antiku a zvláště oblíbené v období renesance - může být užito jako vnější nosné konstrukce chodbových komunikací v nádvořích nebo na průčelích budov, v jednom i několika patrech nebo uvnitř budovy k rozdělení jejího prostoru (lodí v kostelech, ochozů na schodištích.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 21
  Related term
  arkáda

  Note

  • V širším smyslu patří mezi arkádou soustavu i masivní nosné konstrukce římských vodovodů.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : arkádová soustava“ updated: