Number of the records: 1  

Keyword : archeologie

 1. Keywordarcheologie
  DescriptonHistorická věda, jejímž předmětem je hmotná kultura, také výtvarné umění období pravěku (prehistorická, pravěká archeologie), starověku (klasická archeologie) a později období, zejména středověku (historická archeologie). Zabývá se odkrýváním, klasifikací, datováním a výkladem sídlišť, cest, staveb i jednotlivých výrobků. Rozvíjí dnes studijní metody nejnovějšími technikami (leteckým snímkováním, podmořským studiem apod.).

  Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 20
  Links to another records
  (82) - Monuments
  (8) - Chateau
  (31) - Castle
  (28) - Fort
  (3) - Feudal residence
  (1) - Palace
  (1) - publisher
  (10) - soubor předmětových kategorií
  (1) - Village
  (1) - Heslář
cccs
Number of the records: 1  
Record „Keyword : archeologie“ updated: