Number of the records: 1  

Subject h. : almemor

  1. Subject h.almemor
    Otherbema
    DescriptonStupeň různého půdorysu se zábradlím a čtenářským pultem (šuchan) v synagóze. Almemor byl odedávna umísťován uprostřed prostoru, později blíže východní zdi a někdy také spojován se skříní a rabínovým pultem. Bývá osvětlen zvláštním svítidlem a stává při něm lavice k obřadu obřezání.

    Citation source

    • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 13
cccs
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : almemor“ updated: