Number of the records: 1  

Subject h. : aglomerace

 1. Subject h.aglomerace
  Otherseskupení
  nahromadění
  nakupení
  DescriptonV architektuře husté shlukové osídlení.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 11
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : aglomerace“ updated: