Number of the records: 1  

Subject h. : horniny

 1. Subject h.horniny
  DescriptonHmota z níž se skládá pevná část zemské kůry a analogicky i hmota kosmických objektů.

  Citation source

  • Šafránek Josef M.; Heslář; Evidence movitých národních kulturních památek a kulturních památek na památkových objektech; 2003; s. 65
  • kolektiv autorů; Věda; Velký obrazový průvodce vývojem vědy a techniky; 2016; s. 184-185, 190-191, 434, 435, 493
  Links to another records
  (35) - Heslář

  Note

   Horniny můžeme rozdělit do tří skupin:
   - První skupinu tvoří horniny vyvřelé neboli magmatické, které vznikají ochlazováním a krystalizací magmatu. Patří mezi ně žula, čedič a obsidián.
   - Druhou skupinou jsou usazené neboli sedimentární horniny, např. pískovec, opuka a vápenec, které vznikají stlačením usazených minerálů a organického materiálu, popřípadě vysrážením z roztoků.
   - Třetí skupina zahrnuje přeměněné metamorfované horniny, jako jsou krystalické břidlice a mramor.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : horniny“ updated: