Number of the records: 1  

Subject h. : akvatinta

 1. Subject h.akvatinta
  Otherzrnkový lept
  DescriptonTónový tisk, využívající techniky leptu. Nahřátá měděná deska byla pokryta pryskyřičným prachem, který se na ni teplem nalepil a vyrytá kresba byla postupně vykrývána a leptána od světel ke stínům. Často bylo používáno i techniky barevné akvatinty tiskem z více desek. Z jedné desky lze vytisknout zhruba 50 kvalitních tisků.

  Citation source

  • Šafránek Josef M.; Heslář; Evidence movitých národních kulturních památek a kulturních památek na památkových objektech; 2003; s. 9
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 13
  Related term
  grafika * tisk z hloubky
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : akvatinta“ updated: