Number of the records: 1  

Subject h. : rotunda II.

 1. Subject h.rotunda II.
  DescriptonV užším smyslu válcovitá stavba, v předrománské a zejména románské české architektuře typ drobného zděného kostelíka s lodí na kruhovém půdorysu, s kopulí, kuželovou střechou s lucernou (ve starší době bez z ní) a s půlkruhově nebo podkovovitě založenou apsidou - kněžištěm, zaklenutou konchou (také s několika apsidami). Méně často k rotundě přiléhá čtyřboká nebo válcová věž.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 218
  • Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 27
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 180

  Pictures

  • Heslo : rotunda II.

   příklad rotundy - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : rotunda II.

   rotunda sv. Martina na Vyšehradě - foto z 18. 4. 2009

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : rotunda II.“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.