Number of the records: 1  

Subject h. : pavilón (I.)

 1. Subject h.pavilón (I.)
  DescriptonMenší zahradní stavba 16. - 19. st. (např. v romantickém parku "čínský pavilón"), obvykle centrálního půdorysu a zevně i uvnitř ozdobně řešená.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 198, 79
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 156

  Pictures

  • Heslo : pavilón (I.)

   čínský pavilon v zámeckém parku ve Vlašimi - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : pavilón (I.)

   čínský pavilón v přírodním parku přiléhájícím k letohrádku Cibulka - foto z r. 1989

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : pavilón (I.)“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.