Number of the records: 1  

Subject h. : obelisk

 1. Subject h.obelisk
  DescriptonVysoký štíhlý komolý jehlan, monolitický či zděnný, ukončený v základní podobě nízkým jehlanem. Vysoké monolitické obelisky pokryté nápisy i reliéfy, byly kultovními symboly v Egyptě. Od renesance jsou součástí urbanismu ja prvek, uplatňující se při řešení náměstí nebo dlouhých průhledů ulicemi, obdobně se uplatňují jako doplněk parků.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 185
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 142
  • kolektiv autorů; Věda; Velký obrazový průvodce vývojem vědy a techniky; 2016; s. 490
  Related event

  roku 1798 - V oboře mezi Lednicí a Podivínem byl postaven monumentální Obelisk jako památník mírové smlouvy mezi Rakouskem a Francií.

  Note

  • V pozdní renesanci a zejména v raném baroku ho bylo v drobnějším měřítku užíváno jako zakončovacího článku v obrysu štítu, na pilířích oplocení (někdy končil koulí s plamennými paprsky svatozáře) nebo v morových aj. sousoších nahrazoval střední sloup.
  • V klasicismu a empíru stavěn do parků (v romantickém pojetí např. i s hieroglyfy, egyptským - napodobeným -obrázkovým písmem - Konopiště) a oblíben pro památníky (někdy v této funkci zakončen sochou).
  • S novorenesancí upraven pro tvar náhrobního pomníku.

  Pictures

  • Heslo : obelisk

   obelisk - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : obelisk

   barokní obelisk - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : obelisk

   klasicistní obelisk v Růžové zahradě na Konopišti - foto z 2. 5. 2009

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : obelisk“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.