Number of the records: 1  

Subject h. : synagóga

 1. Subject h.synagóga
  Othersynagoga
  DescriptonŽidovská modlitebna. Původ pojmenování sahá do 6. st. př. n. l., v Egyptě jsou synagógy doloženy od 3. st. př. n. l., v Palestině jsou zachované zbytky synagógy z 3.-6. st. Synagógy v podstatě zpodobují chrám v Jeruzalémě. Tuto tradici dochovává označené templ i orientace shromáždění tváří k Jeruzalému. Na východním konci synagógy má místo archa, v jejíž blízkosti visí lampa věčného světla, uprostřed je vyvýšené místo pro předčitatele a kazatele (viz: almemor, tóra). Ženy se bohoslužby (modlitby, čtení) zúčastňují v odděleném prostoru, např. na boční zvlášť přístupné tribuně.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 235
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 202
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 984

  Note

  • U nás je nejstarší Staronová synagóga v Praze (kolem r. 1290).
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : synagóga“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.