Number of the records: 1  

Subject h. : přírodní park

 1. Subject h.přírodní park
  DescriptonOhrazený výsek přirozené krajiny, který se vyvinul z anglického parku. Kolem r. 1850 jej obohacují vodní plochy a toky, květinové záhony a síť cest, avšak neužívá oproti romantickému parku architektonických doplňků.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 195
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 154, 173
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 809

  Note

   Je vlastně typem městského parku dodnes uplatňovaným.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : přírodní park“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.