Number of the records: 1  

Subject h. : anglický park

 1. Subject h.anglický park
  DescriptonMá podobu komponované, tj. záměrně upravené volné krajiny, kde se třídají louky, lesíky i jednotlivé stromy (solitéry).

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 194, 100
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 15, 153
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník památkové péče; Terminologie, morfologie, organizace; 1962; s. 14
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : anglický park“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.