Number of the records: 1  

On : roku 1906

  1. Onroku 1906
    ...V Praze byla spuštěna čistírna odpadních vod.
    See also roku 1905 - V Praze byla dokončena stavba čistírny odpadních vod.
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1906“ updated: