Number of the records: 1  

On : roku 1526

  1. Onroku 1526
    ...V Praze byla zřízena první pošta v Čechách.
Number of the records: 1  
Record „On : roku 1526“ updated: