Number of the records: 1  

Keyword : biedermeier

 1. Keywordbiedermeier
  Otherbiedermeyer
  měšťanský empír
  sloh doby předbřeznové
  předbřeznové umění
  DescriptonSloh (1830-1850), omezující se na bytovou kulturu, nábytek, umělecký průmysl a odívání, se oprošťuje od ornamentiky, zjednodušuje empírový nábytek a nejednou sahá i k masivnějším formám.

  Books

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 116, 73, 83-87
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 31, 128, 171
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 105
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník památkové péče; Terminologie, morfologie, organizace; 1962; s. 29

  Note

   Název měšťanské módy vznikl kombinací jmen pánů Bidermanna Bummelmeiera, dvou měšťáckých postav z německého časopisu "Fliegend Blätter".

  Pictures

  • Klíčové slovo : biedermeier

   stůl - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Klíčové slovo : biedermeier

   oblečení (kolem r. 1830) - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Keyword : biedermeier“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.