Number of the records: 1  

Subject h. : okno

 1. Subject h.okno
  DescriptonOtvor ve zdi určený k osvětlování a větrání vnitřku stavby. Uspořádání, tvar i členění se postupně mění a při opravě památkových objektů by měly být dodržovány dělení i barevnost (nátěry) oken v souladu se slohem památky. Už od římské antiky byla okna zasklívána a znovu pak od románské doby v kostelích sklomalbami, v profánních stavbách terčíky do olova.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 187-188
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 145-146, 98
  Related term
  architektura (II.)
  Links to another records
  (4) - Monuments
  (1) - Chateau
  (2) - Castle
  (1) - Object
  (29) - Heslář

  Note

   Výjmečné středověké tvary jsou tzv. kateřinské kolo, připomínající mučící nástroj, nebo gotická rozeta vyplněná kružbou.

  Pictures

  • Heslo : okno

   popis okna - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : okno

   sdružené podvojné okénko - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : okno

   potrojné okna - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : okno

   štuková výzdoba okna - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : okno

   sdružená okna - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : okno

   kvadrilob - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : okno

   rozeta - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : okno

   termální okno - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : okno

   volské oko - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : okno

   volské oko - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : okno

   kasulová okna - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : okno“ updated: