Number of the records: 1  

Subject h. : křížová cesta

 1. Subject h.křížová cesta
  DescriptonVe 14 výjevech - zastaveních - (označených I.-XIV.) zobrazuje Kristovu cestu v Jeruzalémě od odsouzení až k ukřižování na Kalvárii a kladení do hrobu. Obrazy nebo reliéfy křížové cesty visí v kostelech nebo ve zděných kapličkách, které se umísťovaly při kostelech, po obvodu hřbitovů (zejména na Moravě) a v přírodě. Kapličky často stoupaly na kopec (jako na biblickou kalvárii), kde křížová cesta končí někdy kaplí božího hrobu (tzv. Jeruzalémskou).

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 168
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 114-115
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 152
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 152

  Note

   Vzácněji má křížová cesta v krajině podobu ozdobně tesaných kamenných desek s reliéfními výjevy.
   Ikonografický cyklus křížové cesty představuje stěžejní události Kristových pašijí.

  Pictures

  • Heslo : křížová cesta

   Praha - Bílá Hora - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : křížová cesta

   Slaný - Kvíček - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : křížová cesta“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.