Number of the records: 1  

Subject h. : sousoší

 1. Subject h.sousoší
  DescriptonSkupina dvou a více figur vázaných ideově, formálně i skladebně navzájem spojených v jedno výtvarné dílo, se společnou podnoží (plintem) nebo na jiném společném útvaru.

  Citation source

  • Říman Josef; Malá československá encyklopedie; V; 1987; s. 761, 762
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 195
  Related term
  socha
  Links to another records
  (4) - Monuments
  (3) - Chateau
  (1) - Palace
  (32) - Village
  (1) - Part of city
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : sousoší“ updated: