Number of the records: 1  

Subject h. : střecha mansardová

 1. Subject h.střecha mansardová
  DescriptonStřecha označená podle francouzského architekta Fr. Mansarta, podlomená nebo zalomená, dvojího tvaru (s rovinami dvou nestejných sklonů, vzniklá nasazením nižší sedlové nebo valbové střechy na sedlovou nebo valbovou střechu větší výšky).

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 285
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 199, 66, 124, 163
  Related term
  střecha
  Links to another records
  (26) - Monuments
  (25) - Chateau
  (1) - Fort
  (2) - Village
  (1) - Heslář

  Pictures

  • Heslo : střecha mansardová

   mansardová střecha - kresba akad. arch. Antonín Kryl

cccs
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : střecha mansardová“ updated: