Number of the records: 1  

Subject h. : sakristie

 1. Subject h.sakristie
  DescriptonProstor určený k ukládání liturgických rouch, bohoslužebných knih a předmětů v křesťanském kostele, místo pro převlékání kněze. Zpravidla situovaný na jižní či severní straně presbyteria, výjimečně i v přístavku v jeho ose.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 285
  • Šafránek Břevnovský Josef; Sušice a okolí; 1993; s. 38
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 185
  Related term
  chrámová loď * architektura (II.) * kostel
  Links to another records
  (6) - Village
  (1) - Part of city

  Note

   Ve středověku měla také funkci chrámové pokladnice.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : sakristie“ updated: