Number of the records: 1  

Subject h. : atribut

 1. Subject h.atribut
  Otherpřívlastek
  DescriptonSymbolický předmět v rukou nebo u nohou zobrazených osob světců nebo antických božstev, usnadňující jejich rozpoznání. Připomíná jejich činnost (Isidor - rolník s pluhem, Diana - bohyně lovu s lukem a laní), dobré skutky (Martin - jezdec ve zbroji, přetínající plášť, aby polovinu dal žebrákovi) nebo mučednickou smrt (Vavřinec - s mřížovým roštem, Pavel - s mečem aj.). Kromně těchto osobních atributů je pro všechny mučedníky skupinovým atributem palmová ratolest.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 109
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 23-24
  Links to another records
  (1) - Village
  (9) - Heslář

  Pictures

  • Heslo : atribut

   rozbité kolo - sv. Kateřina - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : atribut

   klíče - sv. Petr - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : atribut

   navinutá střeva - sv. Erasmus - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : atribut

   kleště s vytrženým zubem - sv. Apolonie - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : atribut“ updated: