Number of the records: 1  

Subject h. : kostnice

 1. Subject h.kostnice
  DescriptonProstor a ještě častěji zvláštní stavba (někdy řešená shodně jako protějšek márnice) na hřbitově, k ukládání kostí ze zrušených hrobů.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 274
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 109
  Related term
  karner * architektura (II.) * komemorativní umění
  Links to another records
  (2) - Village
  (1) - Part of city

  Note

   Je také součástí karneru.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : kostnice“ updated: